Liên hệ | Webmail | Sơ đồ trang |

Ứng dụng AMOS cho mô hình SEM

In bài này

KHÓA ĐÀO TẠO
ỨNG DỤNG AMOS CHO MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM

Song song với các lớp Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế & Tài chính, Phương pháp nghiên cứu với cách tiếp cận thực hành, Ứng dụng SPSS & AMOS trong nghiên cứu định lượng, Công ty TNHH MTV Không Gian Thị Trường Việt Nam VMSR tổ chức khóa học đặc biệt: “ỨNG DỤNG AMOS CHO MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM”


SEM AMOS
1. Nội dung:

Nội dung học

 Buổi

 Phân tích dữ liệu đa biến (nâng cao) với AMOS

  • Tổng ôn về phân tích nhân tố.   
  • Giới thiệu về AMOS và phân tích PATH, so sánh với hồi quy bội
  • Tác động trực tiếp, gián tiếp, và tác động tổng hợp
  • Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
  • Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
  • Kiểm định Bootstrap
  • Phân tích đa nhóm
  • Bài tập

  Thực hành trên IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Amos

 

 5

 
2. Giảng Viên:

ThS. Nguyễn Duy Tâm, Trưởng ban nghiên cứu Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển (Đại Học Kinh Tế TpHCM).

ThS. Trương Quang Ngọc, Phòng Nghiên Cứu Thị Trường, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ.


3. Học phí: 1.500.000 đ (bao gồm cả tài liệu).

+ Hoàn lại 100% học phí với học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đạt 9 điểm trở lên;
+ Giảm giá 15% cho nhóm 05 học viên cùng đăng ký;
+ Giảm giá 10% cho học viên được giới thiệu bởi cựu học viên của VMSR;

+ Đăng ký online giảm 5%

Link đăng ký online : https://docs.google.com/forms/d/1rYFmVYULFOoDq5KKFj0C1jDy94Trl9216FHUo_Ifd1U/viewform

* Các chính sách khuyến mãi có hiệu lực với các học viên mới của VMSR kể từ ngày 01/11/2015 về sau. VMSR có thể thay đổi các chính sách này nếu thấy cần thiết.

 

4. Địa điểm học: 91 Nguyễn Chí Thanh Q.5 Tp.HCM (Trường Dự Bị Đại học TpHCM).

5. Khai giảng: 05/03/2016 học các buổi  tối T7 và Chiều CN hàng tuần.

 Liên hệ ghi danh :
  Trí Thông : 0983369874 hoặc 08 62761275